ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိမ္ျမံဳ(၁၅)

    ရဂံုသာလွ ကုသိနဂရ
ဘုရားရွင္ ပရိနိဗာန္ ျပဳေတာ္မူရာ မလႅာတိုင္း၏ ျမိဳ႔ေတာ္ ကုသိနာရံုသည္ ယခုခါ အိႏၵိယနိုင္ငံ
ဥတၱရာ ပရာေဒရ္ွ႔ ျပည္နယ္ ၊ေဒဝါရီယာခရီုင္တြင္းရွိ(ကုဆီနာဂါရ္)ေခၚေသာရြာငယ္ပင္ျဖစ္သည္
ကာဆိယာျမိဳ႔ႏွင္ -၅-ကီလိုမီတာခန္႔ကြာေဝးသည္ ၊၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယေက်ာက္စာဌာနမွ
(ကင္နင္ဂဟမ္)၏လက္ေထာက္(Carlleyle)က ကုသိနာရံု၌ တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရွး
ေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ “ပရိနိဗာန္ျပဳေတာ္မူဟန္ ေလွ်ာင္းေတာ္မူ ေျမသားဆင့္တုေတာ္
ၾကီး တစ္ဆူကိုေတြ႔ရွိခဲ့သည္ ။

ေျခဖဝါးေတာ္မွ ဦးေသွ်ာင္ေတာ္အထိ ေပ-၂၀-ပခံုးေတာ္ ၅ေပ-၆လက္မရွိသည္ ၊ေျမာက္သို႔
ဦးေခါင္းျပဳေတာ္မူျပီး ၊အေနာက္ဘက္သို႔ မ်က္နွာမူေနပံုျဖစ္သည္ ၊ပလႅင္ေတာ္မွာ-၂၃-ေပ-၉ လက္မခန္႔ရွည္လွ်ားျပီး ၊၂ေပ-၁လက္မခန္႔ျမင့္သည္ ၊ရုပ္ပြါးေတာ္မွာ ေတြ႔ရွိစဥ္က တစစီက်ိဳးပဲ့
ေနသျဖင္ ျပန္လည္ဆက္စပ္ မြန္းမံထားသည္ ၊ပလႅင္ေတာ္၌ေရးသားပါရွိေသာစာအရ ရုပ္ပြါး
ေတာ္၏ အလွဴရွင္မွာ၊မဟာဝိဟာရေက်ာင္းေန အရွင္ ဟရိဗလဆြာမိရဟန္းေတာ္ျဖစ္ျပီး ၊ထု
လုပ္ခဲ့သူမွာ မထုရာျပည္သား ပညရွင္ ဒိႏၷျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္ ။

ဝိဥာဏ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေတာ္မူဟန္ ရုပ္ပြါးေတာ္ၾကီးအား ဖူးေတြ႔ရလွ်င္ ပရိနိဗာန္ ျပဳေတာ္မူခဲ့စဥ္က ဘု
ရားရွင္၏ ရုပ္သြင္ေတာအေနထားကိုမွန္းဆၾကည္ညိဳ၍ရနိုင္ေပသည္ ၊ညွိဳးလ်ေသာ မ်က္ႏွာ
ေတာ္ ၊ဖူးၾကြေနေသာ ပါးေတာ္ႏွင့္ ေျခေတာ္အစံု ၊ႏြမ္းရိေပ်ာ့ေလွ်ာက်ေနေသာ ကိုယ္ေတာ္ေန
ဟန္တို႔ကို ၊အနီးကပ္ဖူးေတြ႔ရေသာခါ တကာ တကာမ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားတို႔ ရင္မွာ ႏွေျမာ
တသ ဝမ္းနည္းမိၾကရေလသည္ ၊ဤရုပ္ပြါးေတာ္မွာ ေအဒီ-၅-ရာစုခန္႔ကျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ပညာ
ရွင္တို႔က ခန္းမွန္းၾကသည္ ။

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗာန္ျပဳေတာ္မူရာ၌တည္ရွိေသာ ေစတီေတာ္ကို မဟာပရိနိဗာန ေစတီဟူ၍ေခၚ
ၾကသည္ ၊ယခုထိတိုင္ ဘဳရားရွင္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဓမၼရိပ္ေရာင္မ်ား လႊမ္းမိုးေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္
ေစတီေတာ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ အုဌ္ခံုၾကီးမ်ားရွိျပီး ၊ေတာင္ဘက္တြင္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္
မ်ား၏ ဓာတ္ေတာ္တို႔ကို ဌာပနာသည့္ ေစတီငယ္မ်ားကိုေတြ႔နိုင္သည္ ၊ေစတီေတာ္မွ အေရွ႔
ေတာင္ဘက္သို႔ ကားလမ္းမအတိုင္းလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၊မလႅာမင္းတို႔၏ (ဘိသိက္ခံယူရာ)ရွိ
သည္ ၊၄င္းေနရာတြင္ “ဝိဥာဏ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေလျပီးေသာ” ဘုရားရွင္၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား(၇)
ရက္ခန္႔ စံေစေတာ္မူျပီးမွ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္းေစခဲ့သည္ ။
ကုသိနာရံု ပန္းျခံမွထြက္ျပီး ေတာင္ဘက္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေခတ္သစ္လက္ရာ တန္
ေဆာင္ငယ္ တစ္ေဆာင္ကိုေတြ႔နိုင္သည္ ၊ယင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဟသၤတျမိဳ႔ အေရးပိုင္မင္း
ဦးဘိုးက်ဴ ႏွင့္ ဇနီးမိသားစုမ်ားက လွဴဒါန္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ၊အေဆာင္ထဲတြင္ (ဘူမိဖႆ
မုျဒာ)ရုပ္ပြါးေတာ္ တစ္ဆူ ကိန္းဝပ္ေတာ္မူလွ်က္ရွိသည္ ၊ကုသိနာရံုတူးေဖာ္စဥ္က(၂)ပိုင္းက်ိဳး
လွ်က္ ရရွိေသာ ရဳပ္ပြါးေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္ ၊ဘုရားရွင္ ပါဝါျပည္မွ ကုသိနာရံုသို႔ ၾကြလာစဥ္(၂၅
)ၾကိမ္ေျမာက္ နားေနေတာ္မူခဲ့ရား၊ေနာက္ဆံုး ေရၾကည္ ေရေအးဘုန္းေပးေတာ္မူခဲ့ရာေနရာ
ေတာ္ျမတ္လည္းျဖစ္သည္ ။
                                        ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၁၆)--သို႔----အရွင္ေရဝတ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၁၄)

                                         သာဝတၳိ
သာဝတၳိျမိဳ႔သည္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ေကာသလတိုင္း၏ ျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးျဖစ္ခဲ႔သည္
(ရာပတီ)ေခၚ အစိရဝတီျမစ္ကမ္းစပ္၌တည္ရွိသည္ ၊သာဝတၳိ ဆိုသည္မွာ အရာရာတိုင္းကို
ရရွိျခင္းျဖစ္သည္ ၊အမွန္တကယ္လည္း သာဝတၳိျမိဳ႔သည္ ထိုေခတ္အခါက အခ်မ္းသာဆံုးႏွင့္
နာမည္အၾကီးဆံုးျမိဳ႔မ်ားထဲတြင္ ထိပ္တန္းကပါဝင္ခဲ့သည္ ၊သာဝတၳိတြင္ “ေဇတဝန္ေက်ာင္း-
ပုဗၼာရံုေက်ာင္း-ရာဇိကာရံုေက်ာင္းဆိုျပီး နာမည္ၾကီးေက်ာင္းတိုက္ၾကီး(၃)တိုက္ရွိရာ လူအမ်ား
က“ေဇတဝန္ေက်ာင္းကိုသာအသိမ်ားၾကသည္ ။

၄င္းေက်ာင္းတြင္း ဘုရားရွင္ကိယ္ေတာ္တိုင္လည္း ဝါေတာ္အမ်ားဆံုး သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့
သည္ ၊သာဝတၳိျမို႔ေတာ္ပ်က္သုဥ္ခဲ့ျပီးေသာ ေနာက္တြင္လည္း ေဇတဝန္ေက်ကာင္းေတာ္ၾကီး
မွာ သာသနာအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာတဌာနတခုအျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့သည္ ၊(ဖာဟီယန္)
တရုတ္ခရီးသည္မွတ္တမ္းအရ အလွဴပြဲတခုမွ မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဘံု(၇)ဆင့္ပါရွိ
ေသာ ဂႏၵကုဋီ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာ ျပက်ခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္ ၊ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ကိန္းဝပ္
ေေနေသာ နံ႔သာ ဆင့္တုေတာ္ၾကီးမွာမူ တစံုတရာ မီးးေလာင္ကၽြမ္းမႈမရွိဘဲ တျခားေက်ာင္း
ေဆာင္ငယ္တခုအတြင္း အံၾသဖြယ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည၊ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး
ကို မူလေနရာတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီး ဆင့္တုေတာ္ျမတ္ကိုလည္း အသစ္ေဆာက္
ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ ။
(ဟူယင္ဆင္)တရုတ္ခရီးသည္ လာေရာက္စဥ္ကမူ သာဝတၳိ ႏွင့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္တို႔မွာ
ေျခာက္ကပ္ျပီး ဆိတ္သုဥ္း ေနေလျပီ ၊အုဌ္ခံုမွ်သာ က်န္ေတာ့သည္ဟဟုဆိုသည္ ၊ဟူယင္ဆင္
ေရာက္လာျပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာပင္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းဝိုင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအား
လံုးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ေအဒီ (၁၂)ရာစုတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ျဖြံ႕ ျဖိဳးေနခဲ့သည္
ဟုဆိုသည္၊ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ လူသူကင္းမဲ႔ျပီး ေတာျခံဳမ်ား ပိတ္ဖံုးကာ အစနေပ်ာက္ျဖစ္ခဲ့
ရေလေတာ့သည္ ။

၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ေဇတဝန္(Saheth)ႏွင့္ သာဝတၳိ(Maheth)တို႔ကို ကင္နင္ဂဟမ္က တူးေဖာ္ခဲ့
ရာ ခိုင္မာေစေသာ ေက်ာက္စာမ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္ ၊ဆက္ျပီး ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္အနည္းငယ္ တိုးခ်ဲ႔ကာ တူးေဖာ္ခဲ့ၾကျပန္သည္ ၊ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ကို ၁၉၈၀ တြင္ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းပညာ
ရွင္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ၊ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္ေတြ႔
ရွိခဲ့ၾကသည္ ၊ဤေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဘုရွင္ ပရိနိဗၼာန္ျပဳေတာ္မူျီးေနာက္ “အေသာက”
မင္းၾကီးက ျပဳျပင္ခဲ့ျပီး ၊ေနာက္ဆံုး ၁၁၃၀ တြင္ “ကေနာဇ္ဘုရင္”၏ မိဖုရား“ကုမာရေဒဝီက”
ျပဳျပင္ခဲ့သည္ ။

ယခုျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အုဌ္ျမစ္မ်ားမွာ ေအဒီ ၅-ႏွင့္-၁၂ ရာစုမ်ားက လက္ရာမ်ားသာျဖစ္သည္
ဂႏၵကုဋီေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း၌ ဘုရား၇ွင္ က်ိန္းစက္ေတာ္မူေတာ္မူသည့္ ေညာင္ေစာင္ေတာ္
မွာ အလွ်ား-၂၇-ေတာင္ အနံ-၁၇-ေတာင္ရွိသည္ ၊ဤေနရာသည္ ဘဘုရားရွင္တိုင္း မစြန္႔
လႊတ္ေသာ (အဝိဇဟိတ)ဌာလည္းျဖစ္သည္ ၊ေဇတဝန္ေက်ာင္းဝိုင္းအတြင္းသို႔ ဝင္လမ္း၏
လက္်ာဘက္အေကြ႔တြင္ အာႏႏၵာ ေဗာဓိပင္ရွိသည္ ၊ဤေဗာဓပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇာတ္ေတာ္
မ်ား ဖြင့္ဆိုခ်က္အရဆိုလွ်င္ ဘုရား၇ွင္အား ဖူးေမွ်ာ္ရန္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွလာၾကေသာ
တကာ တကာမမ်ားသည္ ။

အေၾကာင္းမညီညြတ္လို႔ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ မရၾကသည့္အခါ  လူအမ်ားပူေဇာနိုင္မည့္ ပူေဇာ္ခြင့္ရမည့္
နည္လမ္းတခုခု ေပးေတာ္မူရန္ ေက်ာင္းတကာ အနာထပိဏ္ကေလွ်ာက္ထာရာ ေဗာဓိပင္စိုက္
ပ်ိဳး၍ ပူေဇာ္နိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္ ၊သို႔ျဖင့္ ဂယာမွ မဟာေဗာဓိပင္ မ်ိဳးေစ့ကို ရွင္အာ
နနၵာကိုယ္ေတာ္တိုင္ လာေရာက္ယူျပီး ၊စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ ထို႔ေၾကာင့္ အာနႏၵာ ေဗာဓိပင္ ဟုေခၚ
ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ၊ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၏ အေရွ႕ ဘက္ကားလမ္းေဘးတြင္“ေဒဝဒတ္”အား
ေျမမ်ိဳခဲ့ေသာေရကန္ရွိသည္ ၊ယခု(ဝႏၵာဆာဂရ္)ဟုေခၚသည္၊ေဇတဝန္ေက်ာင္း၏ထိပ္ အျပင္
ဘက္တြင္ (စိဥၥမာန)အားေျမမ်ိဳခဲ့ေသာေနရာရွိသည္ ။
               
                                    ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ--(၁၅)--သို႔---အရွင္ေရဝတ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိမ္ျမံဳ(၁၃)

      (၁၃)         
                        ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္
(ဆာရနာသ္)မိဂဒါဝုန္ရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္မွာ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ သာသနာ့
အႏုလက္ရာမ်ားစုေဝးရာေနရာတခုျဖစ္သည္ ၊ျပတိုင္အတြင္းသို႔ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ အေသာက
ေက်ာက္တိုင္ ေခါင္းပိုင္းကို ပထမဆံုးေတြ႔ျမင္နိုင္သည္ ၊တရားဦး ဓမၼစၾကာ ေဟာေတာ္မူရာ ေနရာေတာ္၏ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ စိုက္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ၊ျပတိုက္ထဲရွိ ဤေက်ာက္တိုင္
ပိုင္းသည္ ၂.၃၁ မီတာခန္႔ျမင့္ျပီး အစိတ္ပိုင္း(၃)ခုပါဝင္သည္ ၊ျခေသၤ့ ၄စီး ၊ဓမၼစၾကာပံု အုဌ္ခံုႏွင့္
အျမိတ္ အစြန္း(ၾကာေမွာက္)တို႔ပါဝင္သည္ ။

ဗံုတိုင္ဝိုင္း၏ ေဒါင္လိုက္ပတ္ပတ္လည္တြင္ လက်္ာရစ္အတိုင္း(ႏြားလားဥသဘရုပ္+အာဇာ
နည္ျနင္းရုပ္+ျခေသၤ့ရုပ္+နဂါးရုပ္)တို႔ပါရွိျပီး ၊ယင္းတို႔၏အၾကားတြင္ ဓမၼစၾကာပံုပါရွိသည္၊
စက္ဝိုင္း၏ အလည္ဗဟိုရ္တြင္ မူလ ေၾကးျပားအဖံုးငယ္ တစ္ခုစီပါရွိသည္ ၊ဤဗံုတို အထက္
တြင္ အရပ္(၄)မ်က္ႏွာသို႔ အသီးသီးဦးတည္ျပီး မာန္ဟုနသြင္း၍ေဟာက္ေနဟန္ ျခေသၤ့(၄)စီး
တို႔သည္ ဓမၼစၾကာပံုမ်ားေပၚတြင္ ၄င္းတို႔ကိုယ္ထည္မ်ားကိုတင္ထားျပီး ေၾကာခ်င္းကပ္လွ်က္
ရပ္ေနၾကသည္။

ဤျခေသၤ့ရုပ္မ်ားမွာ ဘုရားရွင္သည္ သစၥာ(၄)ပါးကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ ေဟာျမြက္ေတာ္မူ
ျခင္း(သီဟနာဒ)ျခေသၤ့ မင္းေဟာက္သံကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္ ၊အျခားႏြားလားရုပ္စသည္တို႔
အတြက္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုၾကသည္ ၊ဤေက်ာက္တိုငိ္၏ လက္ဝဲဘက္တြင္ ဘုရားေလာင္း
သိဒၵတၳမင္းသား၏ ရုပ္ပံုရွိသည္ ၊ယင္းကို-ေအဒီ ၁၂၃-ကုသွ်နေခတ္တြင္ (တိပိဋကတရ)ဗလ
မေထာရ္ႏွင့္ သူ၏တပည့္တို႔မွ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ၊အဓိက ခန္းမၾကီး၏ လက္်ာဘက္နံရံ
တြင္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားေသာ (ဓမၼစကၠမုျဒာ)ရုပ္ပြါးေတာ္ရွိသည္ ။

သပ္ပယ္လွသည့္ ဤရုပ္ပြါးေတာ္အား ၁၉၀၄-၅ ခုႏွစ္ကတူးေဖာ္စဥ္ ဓမၼရာဇိက ေစတီေတာ္၏
ေတာင္ဘက္နားေလာက္တြင္ ေတြရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ၊၄င္းဓမၼရာဇိေစတီအတြင္း လိုင္မုခ္မ်ား
တြင္ (မူလက)ထားရွိခဲ့သည့္ ရုပ္ပြါးေတာ္အထဲမွ တစ္ဆူျဖစ္ပံုရသည္ ၊၅-ရာစုေခတ္ေႏွာင္း
လက္ရာဟုခန္႔မွန္းၾကသည္ ၊ဓမၼစက္ဝိုင္းကိုလွည့္ေတာ္မူဟန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ တရားဦးေဟာ
ေတာ္မူျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ ၊ဓမၼစက္ဝိုင္းမွ လွည္းဘီးပံုကို သမင္ႏွစ္ေကာင္က တဘက္
တခ်က္စီဝိုင္းရံေနၾကျပီး ၊အုဌ္ခံုေပၚတြင္(ပဥၥဝဂ္ဂီ)-၅-ဦးတို႔ကေနရာယူထားၾကသည္ ၊သမင္မွာ
မိဂဒါဝုန္၏ ေနာက္ခံ သေကၤတျဖစ္သည္ ။
      တနည္းအားျဖင့္ သားသမင္တို႔မည္သည္ ႏူးညံ႔ သိမ္ေမြ႔ျပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြကာ အႏၱ
ရာယ္ကိုရင္ဆိုင္ရာ၌ လ်င္ျမန္သကဲသို႔ မိမိတို႔သည္လည္း ကိေလသာရန္အႏၱရာယ္ကိုကာ
ကြယ္ရာတြင္ ထိုသို႔လ်င္ျမန္ရမည္ဟု ရည္ညြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ၊ျပတိုက္၏ လက်္ာဘက္
ျခမ္းတြင္ဘုရားရွင္ျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို  စုေပါင္းသရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြမ်ားရွိသည္၊
ညာဘက္နံရံထိပ္တြင္ ေက်ာင္းတကာမ(ကုမာရေဒဝီ)ေက်ာက္စာကိုေတြ႔ျမင္နိုင္သည္ ၊တျခား
ဟိႏၵဴဘာသာဆိုင္ရာ အေထာက္ထားမ်ာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားကိုလည္း ဤျပတိုက္ထဲ
တြင္ေတြ႔ျမင္နိုင္သည္ ။
                                  ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၁၄)--သို႔---အရွင္ေရဝတ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၁၂)

                                                  မိဂဒါဝုန္
မိဂဒါဝုန္ဆိုလွ်င္ လူအမ်ားသိၾကမည္သာ ျဖစ္၏ ၊နာမည္ အျပည့္စံု ေခၚရလွ်င္”ကၠသိပတနမိဂ
ဒါဝန”ျဖစ္သည္ ၊ကၠသိ+ပတ+မိဂ+ဒါ+ဝန ဆိုျပီး ပုဒ္(၅)ပုဒ္ကိုေပါင္းစပ္ထားတာ ျဖစ္သည္
“ကၠသိ”က ရေသ႔ “ပတ”က သက္ဆင္းရာေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္းေတာ့ ရေသ့မ်ားသက္ဆင္းရာေန
ရာျဖစ္သည္ ၊သာသနာပ ကာလတုန္းက ဟိမဝႏၱာ တြင္ေနၾကေသာ ရေသ့ သူေတာ္ေကာင္း
မ်ား ဗာရာဏသီျမိဳ႔သို႔ ဆန္ဆီဆားအလွဴခံရန္ ေကာင္းကင္မွ ဈ ာန္ႏွင့္ ပ်ံသန္းလာရာ ဤေန
ရာမွ ဆင္းျပီး ျမိဳ႔ထဲ သို႔ဝင္ၾကသည့္အတြက္ ရေသ့မ်ား သက္ ဆင္းရာဟူ၍ေခၚဝိုၾကျခင္းျဖစ္
သည္ ။
“မိဂ”သား သမင္“ဒါ” အလွဴေပးရာ “ဝန” ေတာ သံုးပုဒ္လံုးကိုေပါင္းလိုက္ေတာ့ “သားသမင္
မ်ား၏ အသက္ကို မသတ္ျဖတ္ပဲအလွဴေပးရာေဘးမဲ ေပးရာေတာျဖစ္၏ ၊“ကၠသိပတနမိဂဒါဝန
”ဟူ၍အကုန္ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ “ရေသ႔ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားဆင္းသက္ရာ-သားသမင္းမ်ား၏
အသက္ကို ေဘးဲမဲ့ ေပးရာေတာျဖစ္၏ ၊ယခုခါ (ဆာရနာသ္)ဟုလည္းေခၚၾက၏ ၊အတူတူပင္
ျဖစ္၏ ၊ဘုရားရွင္သည္ “ဓမၼစကၠသုတ္ႏွင့္ အနတၱလကၡဏသုတ္တို႔ကို ဤေနရာ၌ေဟာေတာ္
မူခဲ့သည္ ၊ ပဥၥဝဂ္ဂီ (၅)ဦးတို႔ ရဟႏၱာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ ၊ယသသူေဌးသားႏွင့္အေပါင္းပါ(၅၄)ဦး
တို႔လည္း၄င္း ဝါတြင္းမွာပင္ ရဟႏၱာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ဝါကၽြတ္ေသာအခါ ရဟႏၱာ အပါး(၆၀)ျဖစ္ထြန္းလာျပီး “စရထဘိကၡေဝစာရိကံ”ခ်စ္သားတို႔ခရီး
ထြက္ၾက တရားဓမၼေဟာေျပာၾက  သာသနာျပဳၾကဟု ဘုရားရွင္ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္ ၊ကိုယ္
ေတာ္တိုင္းလည္း ဥရုေဝလမွေန၍ ရာဇျဂိဳလ္ဘက္သို႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့သည္၊ဘုရားရွင္သည္ မိဂဒါ
ဝုန္တြင္ ပထမဝါ၌သာ ဝါဆို ဝါကပ္ေတာ္မူခဲ့သည္ ၊ထပ္ျပီး ဝါဆိုေတာ္မမူခဲ့ပါ ၊ေသာေသာ္(၃)
ၾကိမ္တိုင္း ျပန္လည္ၾကြေရာက္ခဲ့သည္ ၊မိဂဒါဝုန္တြင္ ဓမၼစကၠသုတ္+အနတၱလကခ`ဏသုတ္
တို႔ႏွင့္ အျခားသုတ္တန္အမ်ားျပားတို႔ကိုလည္းေဟာေတာ္မူခဲ့သည္ ။

ေအဒီ ၅+၇ ရာစုမ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား စည္စည္ကားကားရွိၾကေသးသည္ဟုလည္း
တရုန္မွတ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပၾကသည္ ၊ေအဒီ ၁၁၃၆ တြင္ ကုမာရေဒဝီက ေက်ာင္းလွဴဒါန္းခဲ့
သည္၊ ဤကိုေထာက္လွ်င္ မိဂဒါဝုန္သည္ ေအဒီ ၁၁၃၆ ထိ စည္ပင္ေနတုန္းျဖစ္မည္မွာေသ
ခ်ာသည္ ၊-၁၁၉၄ တြင္ (မာမြတ္ဂိုရီ)၏စစ္တပ္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းကန္
ဘုရားမ်ား ျပိဳပ်က္ခဲ့ရသည္ ရဟန္းေတာ္အမ်ားစုမွာ အသတ္ခံၾကရျပီး တခ်ိဳ႔မွာ တိဗက္သို႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္ ၊ထိုအခ်ိန္မွ သည္ႏွစ္ေပါင္း(၈၀၀)နီးပါးခန္႔ၾကာေအာင္ မိဂဒါ
ဝုန္သည္ ေတာျခံဳမ်ားေအာက္တြင္ ရြက္ဖုံးသီး အျဖစ္ျဖင့္ ေမ႔ေပ်ာက္ခံေနခဲ့ရသည္ ။

၁၈၁၅ တြင္ ကာနယ္မက္ကင္ဇီက ၄င္း ၊၁၈၃၄ တြင္ ဆာအလက္ဇႏၵားကင္နင္ဂဟမ္က၄င္း
မိဂဒါဝုန္ကို စနစ္တက်တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ ၊ရရွိေသာရုပ္ပြါးေတာ္-၅၀-ခန္႔ကိုလည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္
ခဲ့ၾကသည္ ၊၁၈၅၁တြင္ ေမဂ်ာတီတိုး က ဆက္လက္တူးေဖာ္ျပီး ၊သီဟိုရ္မွ အနာဂါရိက ဓမၼပါလက မိဂဒါဝုန္ကို ကမၻာကသိေအာင္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အျမဲတမ္းသီတင္းသံုးနိုင္
ေအာင္ ၾကံေဆာင္ခဲ့သည္ ။

မိဂဒါဝုန္ အတြင္း ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ျမင့္ေသာ ဓမၼရာဇိက ေစတီေတာ္အား ၁၇၉၄ တြင္ ေစာ္
ဘြား ဂ်ဂတ္ဆင္း ကျဖိဳဖ်က္ျပီး အုဌ္ ေက်ာက္စသည္မ်ားကို ဗာရာဏသီ ေဈ းတည္ေဆာက္
ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ ၊ရုပ္ပြါးေတာ္တဆူႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္ပါေသာ ေက်ာက္ေသတၱာ တစ္လံုး
ရရွိခဲ့သည္ ၊ေသတၱာၾကီးမွာ ကာလကတၱား ျပတိုက္တြင္ရွိသည္၊ရုပ္တုေတာ္မွာ(ဓမၼစကၠပဝတၱန
မုျဒာ)ျဖစ္ျပီး ေရးထိုးပါရွိေသာ စာတမ္းမွာ ဘဂၤါလီ ဘုရင္တစ္ပါးက ေစတီကို ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး မီးတိုင္မ်ား ေခါင္းေလာင္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။
                              ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ(၁၃)---သို႔----အရွင္ေရဝတ

ၾကံဳေတာင္႕ၾကံဳခဲ တရားပြဲ

စာမေရးျဖစ္တာၾကာျပီမို႕ျပန္ေရးလိုက္ပါတယ္..အရွင္ေရဝတရဲ႕(ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိပ္ျမံဳ)ေတြအပိုင္လိုက္တင္ေပးေန
ေသာေၾကာင္႕ မေရးျဖစ္တာပါ...ခုေတာ႕ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ထူးျခားေသာ အလွဴပြဲေလးက်င္းပပံုေလးကိုတင္ျပလို႕ပါတယ္..မဟာစည္နယ္လွည္႕ဓမၼကထိက၊ရုရွားသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးေဝဠဳရိယ(သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ဘီ-ေအ)ရဲ႕တရားပြဲေလးပါ...ဆရာေတာ္က်ေနာ္တို႕ျမိဳ႕ေလးကို ၾကြတာေတာ႕အလည္ခရီးေပါ႕ဆရာေတာ္ၾကြမယ္ဆိုတာသိလိုက္ေတာ႕ တရားပြဲေလးေလးျဖစ္ေအာင္က်င္း
ပခဲ႕ပါတယ္....တရားရဲ႕ေကာင္းစဥ္က(အရိပ္ထဲမွာေနပါ)တရားေတာ္ျဖင္႕ တရားေရေအးအျမိဳက္ေဆးတိုက္
ေကၽြးခဲ႕ပါတယ္...သဒၶါတရားပြပါးႏိုင္ေအာင္ပံုေလးေတြဘဲတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...အစစ အရာရာပါဝင္လွဴ
ဒါန္း၊ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႕ၾကေသာအစ္ကိုၾကီးမ်ား၊သူငယ္ခ်င္းမ်ာႏွင္႕ညီေလးမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတင္ပါတယ္ခဗ်ာ။(၁၉-၈-၂၀၁၁)ည တရာပြဲပံုေလးေတြပါ။

                              


   
                                        
                                                 
 (၂၀-၈-၂၀၁၁)ေန႕ဆြမ္းကပ္လွဴပံုမွတ္တမ္း
                                  
                          
                       
                             


 ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေကာင္းမႈအစုစုအားအမွ်--အမွ်---အမွ်---ေပးေဝပါ၏(သာဓု--သာဓု--သာဓု)
ေခၚဆိုႏိုင္ပါေစ။(အမွားမ်ားရွိကခြင္႕လႊတ္ေပးၾကပါ)။(မင္းလွသားေလး)
| |