သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးေမြးေန႕ဖိတ္ၾကားလႊာ......

သီတဂူ ဆန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာၾကပါေစ.....(မင္းလွသားေလး)

ရုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ရသည္႕အက်ိဳးေက်းဇူး

 ျမတ္စြားဘုရား၏ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို ပူေဇာ္ရွိခိုးၾကသည္႕ သူမ်ားမွာ***သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားပါတကား*** ဟုဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို စိတ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ဤကဲ႕သို႕
ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္(သေမစိေတၱ သမံ ဖလံ)ဆိုသည္႕ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္အရ
အက်ိဳးထူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
       *********စိေတၱ၊ မိမိစိတ္သည္။ သေမ၊ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားနဲ႕ ရုပ္တု
ဆင္းတုေတာ္နဲ႕ အညီအမွ် ထားႏိုင္သည္ရွိေသာ္။ သမံ ဖလံ၊ ဘုရားအစစ္ကိုပူေဇာ္ရသကဲ႕သို႕
အက်ိဳးတရား အတူတူပင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။*********
                ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္းတစ္ေယာက္စာအုပ္ (စာ-၂၂)မွ ေဖာ္ျပထားပါတယ္.....
                 ကိုယ္စိတ္ႏွျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။(မင္းလွသားေလး)
| |